In de smaak vallen

| | fav
Wat is smaak eigenlijk?

Over smaak valt niet te twisten. Maar wat is smaak eigenlijk? In de klas kun je smaaklessen krijgen. Het kan zelfs jaarlijks terugkomen. Op www.smaaklessen.nl is van alles te vinden. Van lesmateriaal en workshops tot andere smaakvolle festiviteiten.


Veeteelt.Nu wordt gemaakt in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Het Productschap wil graag bijdragen aan informatie over de veehouderij van vandaag.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen.
Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.