Wat eet een varken?

| | fav
Een varken is net als een mens, een omnivoor. Een omnivoor is een alleseter.

Varkens hebben ongeveer 2,5 kilo voer nodig om 1 kilo te groeien. Een varken krijgt uitgekiend voer. Je begrijpt, dat dit voor een biggetje anders is dan voor een volwassen zeug.

Waar wordt het varkensvoer dan van gemaakt? Een varken kan droge producten krijgen, zoals meel of brokken, of natte producten, een soort brij.

Bij een varkenshouderij zie je vaak grote silo’s staan, waarin het voer is opgeslagen.

In het varkensvoer zitten vaak restproducten uit de levensmiddelenindustrie, dat zijn afvalproducten die deze industrie niet nodig heeft. Dat wordt dan niet weggegooid maar in het voer voor varkens verwerkt en zo dragen varkens bij aan een schoner milieu. De varkenshouder mengt in de brijvoerkeuken deze restproducten met mineralen en vitaminen tot een afgepast portie voor ieder varken. 


Veeteelt.Nu wordt gemaakt in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Het Productschap wil graag bijdragen aan informatie over de veehouderij van vandaag.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen.
Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.