Vrije uitloop varkens

| | fav
De meeste van de 13 miljoen Nederlandse varkens zitten in varkensstal en worden daar goed verzorgd door de varkenshouders.

Een klein gedeelte kan ook naar buiten. Net zoals je vrije uitloopkippen hebt, die naar buiten kunnen als ze daar zin in hebben, kunnen de varkens dat ook. Je kan ze dus vrije uitloop varkens noemen.

Een mooi voorbeeld van een vrije uitloop varkenshouderij is Livar. Livar is de afkorting van Limburgs varken, in 1999  bedacht door vijf Limburgse varkensboeren. Op deze boerderijen worden speciale rassen varkens gehouden en krijgen deze dieren vooral voer, dat samengesteld is uit een combinatie van Limburgse granen.  Er leven ook niet heel veel krulstaarten bij elkaar, ze hebben alle rust en ruimte. Ze kunnen eten en drinken wanneer ze willen, hebben een groot bed van stro en mogen zelf beslissen of ze binnen of buiten willen zijn.

Een van de vooruitstrevende varkensboerderijen is de kloosterboerderij van Abdij Lilbosch. Daar mogen de varkens in een grote wei lopen. In de wei staat een soort hut, waar ze bij slecht weer kunnen schuilen.  De Abdij verbouwt op haar akkers zelf de granen, die de varkens krijgen.  Om de akkers te bemesten wordt de stro en de mest van de varkens gebruikt.

Als de varkens uiteindelijk groot genoeg zijn om geslacht te worden, hoeven ze niet heel ver vervoerd te worden. Ze gaan dan ook naar een klein ambachtelijk slachthuis, waar ze verwerkt worden tot vleespakketten, vleeswaren en worst. Dit vlees is duurder en de consument moet daarvoor willen betalen. De dieren hebben dan wel een beter leven gehad en het vlees is daardoor erg lekker!


Veeteelt.Nu wordt gemaakt in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Het Productschap wil graag bijdragen aan informatie over de veehouderij van vandaag.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen.
Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.