Informatieborden boerenbedrijven

| | fav
Sommige boeren hebben bij hun bedrijf een informatiebord geplaatst.

Hierop kun je lezen wat voor soort bedrijf ze hebben. Zo ook deze varkenshouder. Op zijn bord kun je lezen dat hij vleesvarkens houdt.

De varkens komen op zijn bedrijf als ze 25 kilo wegen. Ze krijgen speciaal krachtvoer en als ze het juiste gewicht hebben worden ze in Nederland verwerkt voor de Italiaanse markt.  De export van varkensvlees is een belangrijke bron van inkomsten. Italië is de belangrijkste afnemer van het Nederlandse varkensvlees. 


Veeteelt.Nu wordt gemaakt in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Het Productschap wil graag bijdragen aan informatie over de veehouderij van vandaag.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen.
Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.