Biologische geiten

| | fav
De melkgeit in Nederland is terug van weggeweest.

De melkgeit in Nederland is terug van weggeweest. In de eerste helft van de vorige eeuw hielden gezinnen vaak geiten om zelf de melk te gebruiken. De melkgeit werd toen wel spottend de 'armeluis-koe' genoemd. Na 1940 maakte geitenmelk steeds vaker plaats voor melk van de koe en werden geiten vooral nog als hobby gehouden. Lees er snel meer over!


Veeteelt.Nu wordt gemaakt in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Het Productschap wil graag bijdragen aan informatie over de veehouderij van vandaag.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen.
Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.