het-weekend-van-het-varken-groot-succes!
| | fav

Het weekend van het varken groot succes!

Op zaterdag en zondag 13 en 14 september werd het weekend van het varken georganiseerd. “Stap in de stal”, heette het en ook kon je vanwege de hygiëne meestal niet echt de stal instappen, toch kon je ramen en vensters een heel goede indruk krijgen over het werk van de varkenshouders. Je kreeg volop uitleg en overal hing informatie.
14 september

Het was een gezellige drukte. De varkenshouders konden vol trots laten zien dat hun dieren goed verzorgd worden. Ze zijn, niet zonder reden, trots op hun beroep. Maar het was niet alleen varkens kijken, de meeste varkenshouders  organiseerden ook nog allerlei andere activiteiten . Op sommige boerderijen was er bijvoorbeeld een echte biggenrace, kon je biggen knuffelen, knutselen en lekkere producten proeven.  Zo vonden Noor en Lienne het modderverven erg leuk. (foto)  René ging lekker pony rijden en met de huifkar mee en Bram leefde zich uit op het springkussen. Ook  werden  er op een aantal plaatsen activiteiten georganiseerd  om geld op te halen voor de strijd tegen kanker.  Zo kon je bijvoorbeeld een T-shirt kopen met de tekst: “Varkens zijn cool”. 

Het was weer een zeer geslaagd weekend, leuk en leerzaam. En mocht je dit weekend gemist hebben, maar toch eens  met eigen ogen zien, hoe varkens leven, kijk dan op www.stapindestal.nl . Op deze site vind je 26 zichtstallen, waar je het hele jaar gratis terecht kan om vanuit speciale kijkruimtes naar varkens te kijken. 


Veeteelt.Nu wordt gemaakt in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Het Productschap wil graag bijdragen aan informatie over de veehouderij van vandaag.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen.
Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.