Het Vogelbekdier

| | fav
Het vogelbekdier is een heel eigenaardig dier. Het heeft de kenmerken van 3 andere dieren: de snavel van een eend, het lijf van een mol en de staart van een bever.

Het vogelbekdier (in het engels Platypus) is een zoogdier, omdat het vogelbekdier haar jongen voedt met haar eigen moedermelk. Het vogelbekdier heeft de snavel van een eendachtige, de bonte vacht van een zoogdier en de poten en de staart hebben kenmerken van een reptiel. Het vogelbekdier legt ook eieren (zoals vogels doen) en de mannetjes hebben met gif gevulde hielen (wat reptielen ook vaak hebben). De staart van het vogelbekdier lijkt op die van een bever. Het dier heeft dus vreemde combinatie van kenmerken van diverse diersoorten. 

 


Veeteelt.Nu wordt gemaakt in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. Het Productschap wil graag bijdragen aan informatie over de veehouderij van vandaag.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen.
Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.